Jannie - 27477464

Samarbejde med kommuner.

 

 

Viljen har siden 2013 været ekstern samarbejdspartner hos Odense kommune. Viljen har afholdt gruppeforløb og individuelle forløb for mennesker der i en længere periode, ikke har været en del af uddannelse-og arbejdsmarkedet.

Målgruppe: Til dig, der har været sat uden for uddannelses- eller arbejdsmarkedet, som har angst, depression, stress eller udfordret på anden vis. Til dig, der har brug for konkrete redskaber til igen at genfinde motivationen og troen dig selv og en tilbagevenden til arbejde eller uddannelse. Forløbet kan kombineres med en praktikperiode.

Formål og effekt af tilbuddet: I et samarbejde skabes muligheden for at opnå, større selvværd og overskud til at komme tilbage på uddannelses- arbejdsmarkedet. Adfærdsregulerende træning i forhold til uhensigtsmæssige overbevisninger: Du får større indsigt i, hvordan dine egne overbevisninger kan være en større barriere i forhold til at komme i uddannelse eller job. Du får nogle redskaber til at vende negativ tankegang, omkring din egen formåen og mulighederne i livet. Til en større grad af tro på dine egne ressourcer og muligheder.

Kort konkret beskrivelse af indholdet: Du bliver præsenteret for teorier og konkrete redskaber til at kunne arbejde med egne overbevisninger i forhold til at kunne komme tilbage til uddannelses- eller arbejdsmarkedet igen. ”Værktøjer”, der også kan bruges på uddannelses- eller arbejdsplads.

• Oplæg omkring hvad ens indre monologer, ens tankegang, og hvad det har af betydning for den måde, vi handler og møder verden på.
• Drøftelse af de indre monologer/tankegange og hvordan de er i forhold til job/uddannelse.
• Indblik i gamle overbevisninger, og hvordan de kan påvirker vores daglig adfærd.
• Undervisning, træning og adfærdsregulering via de kognitive behandlingsteorier til at vende en negativ indre monolog til en positiv indre monolog.
• Træning i at blive bedre til at håndtere uenigheder og konflikter, så man hverken reagerer udadtil eller vender det ind mod sig selv privat eller i professionelle sammenhænge.
• Mindfulness
• Kostvejledning og bevægelse.
• Selvværd og selvtillid.

 

Jeg håber, I har fået information og overblik. I er meget velkomne til at kontakte mig for uddybning. jannie@viljenfyn.dk

Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne.

Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C. 
CVR-nr: 35597204