Jannie - 27477464

Hvad er en spiseforstyrrelse?

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der giver sig udslag i skadelige spisevaner. Det kan ske i form af overspisning eller ved at indtage for lidt mad og næring.

Spiseforstyrrelserne – anoreksi, bulimi og BED (overspisning) – griber voldsomt ind i et menneskes liv og forringer livskvaliteten betragteligt. I værste fald kan en spiseforstyrrelse være livstruende.

En spiseforstyrrelse er et udtryk for, at der er noget galt i et menneskes tilværelse – en måde, hvor kaos, lavt selvværd eller andre psykiske problemer forsøges at holdes i ave ved at bruge mad og krop til at opnå en følelse af kontrol.

Behandling af spiseforstyrrelser

Hvis du har en spiseforstyrrelse, eller hvis du er bekymret for, at en af dine nærmeste har en spiseforstyrrelse, er det afgørende, at du søger hjælp så hurtigt som muligt.

Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne.

Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C. 
CVR-nr: 35597204